הצלבת מאיצים נועדה לנהגים בעלי מוגבלות לנהיגה ברגל שמאל ואשר רגלם הימנית מושטת קדימה.

הצלבת מאיצים מבוססת על פירוק דוושת המאיץ המקורית  והעברתה אל משמאל לדוושת הבלם.

התקנת הצלבת מאיצים אפשרית ברכבים בהם דוושת המאיץ מופעלת אלקטרונית , למען נהגים ללא מגבלה, מותקנת מערכת האצה לרגל ימין.

בשעת נהיגה ברגל שמאל, מאוחסנת המערכת כלפי מעלה.

בשעת נהיגה ברגל ימין, המערכת  יורדת מאחסנתה ועימה מחסום המכסה את דוושת המאיץ השמאלית.

* מאושר על ידי מכון התקנים ובפיקוח משרד התחבורה.