מנגנון יד ימין קבוע

מנגנון יד ימין לנכים המוגבלים בגפיהם התחתונות לנהוג באופן עצמאי.

הוא מותקן מימין לרגל הנהג או מתחת להגה ומספק שליטה מלאה על דוושות הגז והבלם בעזרת יד ימין.

המנגנון פרי פיתוח של חברת פרילינג, קל לתפעול ואינו תופס מקום רב בחלל הרכב.

הוא מחייב התקנה של מתקין מורשה.

מאפשר שליטה על פונקציות שונות – איתות, צופר, עמם אורות, מגבים.

*מנגנון מאושר על ידי מכון התקנים ובפיקוח משרד התחבורה.