התפוח נשלף מורכב ישירות על גבי ההגה, ומעניק שליטה לאוחזים בהגה.

תפוח זה מתאים לאנשים נוספים שנוהגים באותו רכב, לאנשים שאין מגבלה לנהיגה עם תפוח ישנה אפשרות לנתקו מהבסיס ולנהוג ללא התפוח לכן ניתן להרכיבו ולפרקו על כל סוגי הרכבים, בקלות ובמהירות.