מנוף קל

מנוף קל המסוגל להרים עד 50 ק”ג.

התקנה זולה אך מאפשרת העלאה והורדה חשמליים בצידוד מכני.